Watch Download
Image Empress Wu

Empress Wu

6/10
Release Date 1963-06-23
Runtime 112 minutes
Genres Drama, History
Stars Li Li-Hua, Chao Lei, Diana Chang Chung-Wen, Yan Jun, Ding Ling
Directors Chiang Hsing-Lung, Tadashi Nishimoto, Runme Shaw, Fong Yuen, Li Han-Hsiang

The renowned Li Li Hua plays Wu Ze Tian, the most famous woman in China's four thousand year history.

Recommendations

Similars