Watch Download
Image Botchan

Botchan

0/10
Release Date 1977-08-06
Runtime 92 minutes
Genres Comedy
Stars Masatoshi Nakamura, Keiko Matsuzaka, Megumi Igarashi, Masayo Utsunomiya, Masakane Yonekura
Directors Natsume Sōseki, Hideo Nanbu, Yoichi Maeda, Yoichi Maeda

1977 Shochiku adaptation of Natsume Soseki's novel.

Recommendations

Similars