Watch Download
Image Sweet Memories

Sweet Memories

0/10
Release Date 1952-11-29
Runtime 89 minutes
Genres Drama
Stars Chou Man-Hua, Li Li-Hua, Huang He, Ou-Yang Sha-Fei, Nancy Wan-Seung Chan
Directors Wancang Bu, Tu Kuang-chi, Chang Shan-Kun

This is a 1952 Hong Kong drama film directed by Bu Wancang, Kuang-Chi Tu, Wang Yin and Shankun Zhang. It stars Chou Man-Hua and Li Li-Hua.

Recommendations

Similars