Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Vincent Gallo

Vincent Gallo

Tiểu sử

  • Được biết đến: Acting
  • Sinh nhật: 1961-04-11
  • Nơi Sinh: Buffalo - New York - USA
  • Còn được Biết đến Như: Enzo Gallo, Prince Vince, Vinnie Gallo, Vincent Vito Gallo, ヴィンセント・ギャロ, Винсент Галло, Bohack, 文森特·加洛, 빈센트 갈로

Danh Sách Phim Của Vincent Gallo