Log ind
Vi vil aldrig dele din e-mail med nogen anden.
Nulstille kodeord

Indtast din e-mail-adresse, så sender vi dig et link for at nulstille din adgangskode.

Tilbage til log ind
Poster A Field in England 2013

A Field in England 2013

På flugt fra slag­mar­ken un­der den en­gel­ske bor­ger­krig bli­ver en lil­le grup­pe de­ser­tø­rer fan­get af en al­ky­mist og tvun­get til at hjæl­pe ham i hans sø­gen ef­ter en be­gra­vet skat i en nær­lig­gen­de mark. Grup­pen bli­ver hur­tigt op­ta­get af in­ter­ne kon­flik­ter, kam­pe og pa­ra­noia. Det går snart op for sol­da­ter­ne, at skat­ten kan være no­get an­det end guld, og lang­somt bli­ver de ofre for fryg­tind­g­y­den­de kræf­ter, der er fan­get i mar­ken. Den van­vit­ti­ge en­gel­ske in­struk­tør Ben Whe­at­ley (Sight­se­ers og Kill List) står bag den­ne sort/​hvi­de, psy­ke­de­li­ske tur ud i magi og van­vid!

Hent : MKV
Hent : MP4

Film Similars

Film Recommandations